Българско движение "Син флаг"
Blue Flag
БЪЛГАРСКО
ДВИЖЕНИЕ
“СИН ФЛАГ”


Процедура за участиеУчилището/ класът/ групата, желаещи да участват в Програмата “Учим за гората” трябва да работят по общите горски теми, посочени им от Националния Оператор. Това трябва да включва поне един излет на срок до гора, с организирани дейности, базиращи се на темата на проекта, като се намери начин тази тема да бъде интерпретирана и в различните учебни дисциплини при завръщането в клас.

Работата по темата трябва да се фокусира върху различните възможности за използване на гората от:
Показател за изпълнение на критериите за участие в Програмата “Учим за гората”: Училището/ класът/ групата представят дейностите си по проектите в подробен доклад/ презентация/ филм до Националния Оператор, в който документално се доказва изпълнението на критериите.

Заслужилите училища/ класове/ групи, покрили критериите, се удостояват със Сертификат от Програмата “Учим за гората”.
Програма „Екоучилища“ E-mail: petya_j@yahoo.com
Програми „Син флаг“, Учим за гората“ и „Зелен ключ“
E-mail: skgbg2000@yahoo.com

Българско Движение „Син флаг“
гр. Поморие 8200
ул. "Васил Левски" 1А
E-mail: bulblueflag@yahoo.com
Learning Forests Logo
Учим за гората
Учим за гората