Българско движение "Син флаг"
Blue Flag
БЪЛГАРСКО
ДВИЖЕНИЕ
“СИН ФЛАГ”


Син флагПрограмата „Син флаг” е доброволна сертификационна процедура за плажове и яхтени пристанища, управлявана от международната Фондация за екологично образование (Foundation for Environmental Education - FEE) – неправителствена организация, в която членуват национални организации от над 70 държави от цял свят. Неин представител за България е Българско Движение „Син флаг.

Стартирала като европейска инициатива само в десет държави през 1987 година в партньорство между Фондацията за екологично образование и Европейската комисия, Кампанията „Син флаг” обхваща вече около 50 държави от Европа, Северна и Южна Америка, Азия, Африка и Океания, като поощрява чисти и сигурни плажове и яхтени пристанища и образова цялото общество да опазва околната среда по крайбрежието, като допринася, както със своето доброволно участие в екологични инициативи, така и с ежедневното си поведение. Програмата “Син флаг” обединява туристическия и екологичен сектор на местно и национално ниво.

Благодарение на Българско Движение „Син флаг” сини флагове се веят по българските плажове от 1995 година, когато е награден първият плаж в България – този на Слънчев бряг. Тъй като Българско Движение "Син флаг" е първата организация-член извън Обединена Европа още от 1993 година, това е и първият флаг извън тези страни, като с приемането на България, Фондацията за екологична образование за първи път се отваря и за други страни.

Самата награда „Син флаг” е най-утвърденият еко-етикет и стандарт в туризма, с който са удостоени над 4000 плажове и яхтени пристанища в цял свят, сред които и тези на изявени български курорти.

За да го заслужат, управляващите на плажовете и марините и хората, които ги посещават, трябва да изпълнят редица критерии, свързани с качеството на морската вода, екологичната информация и екологично образование, безопасността, услугите и удобствата. Похвално е традиционното участие на утвърдени български плажове в Програмата, което е доказателство за стремежа на концесионерите и управителите им към качествен, успешен и надежден мениджмънт.

Сертифицирането по Програмата „Син флаг” е шанс плажовете и марините да сверят политиката си на управление със световните стандарти, да се сравнят с подобни курорти, да докажат на всички, че отговарят на високите изисквания на световния еко-етикет „Син флаг”. Българско Движение „Син флаг” призовава всички концесионери на плажове, които имат самочувствие, че се справят отлично с управлението на плажовете си, да се включат в Програмата и да тестват нивото си.

Участието в “Синия флаг” е доброволно и зависи главно от инициативата и амбицията на концесионерите. Във всички страни-членки на Фондацията за екологично образование, освен че Програмата се ползва със сериозната национална и общинска подкрепа, както и с тази на бизнеса, участието в нея представлява въпрос на престиж и съревнование между курортите, общините и регионите, кой предлага екологосъобразно управлявани плажове и туристически услуги с най-висок стандарт, отчитан по броя на присъдените световни награди.

Българско Движение „Син флаг” има амбицията да установи успешно сътрудничество с повече модерно мислещи стопани на плажове, с които чрез Програмата „Син флаг” да популяризира и поддържа високия стандарт на българските плажове и курорти, за да отговарят на световните изисквания и да привличат все повече туристи, което неизменно носи и желания от всички икономически ефект.

Република България е член на европейското семейство само от няколко години, но Програмата „Син флаг за плажове и яхтени пристанища” има над 18-годишна история у нас. Тази европейска инициатива получи световна подкрепа, а днес се разпространява във всички континенти. Основната идея на Програмата е свързана с екологичното възпитание на настоящите и бъдещите поколения.

Наградата „Син флаг” е свидетелство не само за чиста природна среда в района на плажовете, но и за отличното им управление, съобразено с нейното съхранение и развитие.

www.blueflag.org
Програма „Екоучилища“ E-mail: petya_j@yahoo.com
Програми „Син флаг“, Учим за гората“ и „Зелен ключ“
E-mail: skgbg2000@yahoo.com

Българско Движение „Син флаг“
гр. Поморие 8200
ул. "Васил Левски" 1А
E-mail: bulblueflag@yahoo.comBlue Flag
Син флаг
Син флаг
Син флаг
Син флаг
Син флаг