Кампанията има за цел да образова учениците за биоразнообразието
и неговото значение и да ги насърчи да предприемат положителни действия.

Цели

  • Да превърнем младите хора в застъпници на опазването на природата.
  • Да популяризираме дейности за опазване на местното биоразнообразие.
  • Да разработим научно обосновани ресурси в съзвучие с принципите на Конвенцията за биоразнообразието и да стимулираме учителите да провеждат образователни дейности на тема „биоразнообразие“.
  • Да провокираме критическо мислене чрез подхода „отиди и виж“ /учи чрез действие/.
  • Да успеем да постигнем целите на ЕС/ООН за образованието за биоразнообразието.