Какво е биоразнообразие?

Биоразнообразието е огромното разнообразие и разновидности в живота, който ни заобикаля, от най-малките буболечки до най-големите китове в океана.

Защо биоразнообразието е толкова важно?

Услуги, предоставени ни от екосистемите:

 • Дават ни въздуха, който дишаме!
 • Осигуряват ни храна, лекарства, гориво и сила.
 • Опрашване и биологически контрол.
 • Защита от ерозия и наводнения.
 • Рециклиране на хранителни вещества (компостиране).
 • Следят за здравето на околната среда.
 • Места, където да играем, да се забавляваме и да освободим съзнанието си.
  Освен това,
 • Много видове са от жизнено значение за нас (напр. пшеница, пчели).
 • Много видове, които още не са открити, може да са от особено значение за нас.
 • Какви са заплахите за биоразнообразието?

 • Отпадъци и замърсяване.
 • Промяна на климата.
 • Загуба на местообитания и разрушения.
 • Прекомерно използване на ресурсите.
 • Агресивни неместни видове.
 • Практики на интензивно селско стопанство.