БиблиотекаНаръчници за учители


Големият лов на растения-наръчник за учители.doc (DOC) 5-6 годишните са Наблюдатели-Наръчник за учители.doc (DOC) 6-7 годишните са Откриватели-Наръчник за учители.doc (DOC) 7-8 годишните са Мислители-Наръчник за учители.doc (DOC) 8-9 годишните са Колекционери-Наръчник за учители.doc (DOC) 9-10-годишните-са-Изследователи-Наръчник-за-учители.doc (DOC) 10-11-годишните-са-Детективи-Наръчник-за-учители.doc (DOC)
Изследване на осведомеността на 5-6 годишните.doc (DOC) Изследване на осведомеността на 6-7 годишните.doc (DOC) Изследване на осведомеността на 7-8 годишните.doc (DOC) Изследване на осведомеността на 8-9 годишните.doc (DOC) Изследване-на-осведомеността-на-9-10-годишните.doc (DOC) Изследване-на-осведомеността-на-10-11-годишните (DOC)

Работни листи


Биоразнообразие - какво е това.docx (DOCX) Картиране на местообитания-работен лист.docx (DOCX) Книжка за оцветяване на Дарвин.doc (DOCX) Мрежа на живота - работен лист.docx (DOCX)

Снимки на видовете за изследване (RAR)

Гъсеница Катерица Коприва Кукувица Кълвач Къпина Лешник Липа Лисица Оса Сойка Чучулига