Фокусира се върху биоразнообразието с особено ударение върху растенията
и свързаните с тях видове.

Растенията са важна част от много жизнени цикли, те помагат на насекоми, птици и животни, като осигуряват храна и местообитание за гнездене и подслон. Кампанията беше официално открита през ноември 2015 година. През първата година се провеждаше в 10 страни в Европа. През втората година, която започна през септември 2016 година, броят на страните-участнички се увеличи на 15. Кампанията включва аспекти, основани на Образователните принципи на Фондацията за екологично образование, и практически дейности, основани на разработки на Кралската ботаническа градина „Кю“. /Royal Botanic Gardens, Kew/ с финансовата подкрепа на Wellcome Trust.

Кампанията има за цел да образова учениците за биоразнообразието
и неговото значение и да ги насърчи да предприемат положителни действия.

Стъпки