ЗЕЛЕН КЛЮЧ

отключва устойчивостта в туристическия бизнес

„Green Key” /Зелен ключ/ е еко-етикет, чиито представител за България е Българско Движение „Син флаг“. Той цели да повиши еко - информираността и съзнанието на служителите и клиентите на туристическите обекти по света, за да се използват само устойчиви методи и технологии за работа и предлагането на туристически услуги да се превърне в екологосъобразен и отговорен бизнес, който се стреми към икономия на значителни средства чрез намаляването на използваните ресурси, потребените вода и енергия, както и чрез разумно управление на отпадъците.

„Зелен ключ” е най-новата програма на Фондацията за екологично образование в България, но с тенденция да се наложи амбициозно, предвиждайки интереса от страна на най-динамично развиващия се сектор на българската икономика – туризмът.

„Зелен ключ“ е водещият световен еко-етикет за туристически и развлекателни заведения, който се присъжда на хотели и хостели, малки места за настаняване, къмпинги, ресторанти, конферентни центрове, увеселителни паркове и атракции, отговарящи на набор от екологични изисквания. Получаването на Зелен ключ доказва отговорността им за околната среда и обществото.

„Зелен ключ” е най-мащабният еко-етикет, с който са удостоени над 3700 заведения в 60 страни. Програмата „Зелен ключ” е неправителствена, нестопанска и независима и се ползва с подкрепата и признанието на институционални партньори като Световната туристическа организация на Обединените нации /World Tourism Organization /UNWTO/, Екологичната програма на Обединените нации /United Nations Environmental Program /UNEP/, Глобалния съвет за устойчив туризъм /GSTC/. Програмата е ценена и отлично работи с хотелските вериги Radisson Hotel Group, NH Hotel Group, Wyndham Hotels & Resorts, Historic Hotels of Europe, Best Western Hotels & Resorts, компаниите Apollo/DER Touristik Nordic, TUI Group, SGS, Ecolab Inc., както и с електронни платформи и резервационни системи като Expedia, Bookdifferent, Ecobnb, EcoHotels.com, Еventplanner, Glooby, HRS (Hotel Reservation Service), SustyTrip, TiCATi , TravGanic, Hotelbeds , The Green Wall, Fair Weg, TROOP, Select Green Hotels и др., където вашият бизнес може да се рекламира в целия свят.

Българско Движение „Син флаг” призовава всички собственици на туристически и развлекателни заведения, които имат амбицията да ги ръководят устойчиво, с разумен отпечатък върху околната среда, при спазване на екологичните норми, да се включат в Програмата „Зелен ключ“. Каним всички, които желаят да оптимизират разходите за управление на туристическия си бизнес, като намалят потреблението на ресурси и генерираните отпадъци чрез нов и модерен мениджмънт, да усвоят и наложат стандартите на „Зелен ключ“, което гарантира успеха им и неизбежните икономии.

Приканваме всички управители на хотели и хостели, малки места за настаняване, къмпинги, ресторанти, конферентни центрове, увеселителни паркове и атракции, които имат самочувствие, че се справят отлично с управлението им – да тестват нивото си, като се сертифицират по изискванията на Програмата.

Защото все по-често хората с грижа за заобикалящата ни среда, които избират място за почивка, настаняване или развлечение, търсят такова с екологосъобразно и качествено управление, което не замърсява и предлага по-добри условия с минимално негативно влияние върху света около нас.

Българско Движение „Син флаг” има амбицията да установи успешно сътрудничество с повече модерно мислещи стопани на туристически обекти, с които чрез Програмата „Зелен ключ” да популяризира и поддържа високото качество на българския туризъм, за да отговаря на световните изисквания и да привлича все повече туристи, което неизменно носи и желания от всички икономически ефект.

Всички отличени с престижната награда Green Key се публикуват и рекламират на уеб сайта на Програмата /www.greenkey.global/ и в бази данни за екологосъобразни бизнеси и устойчиво управлявани обекти, както и на редица световни резервационни и туристически портали. Наградата Green Key носи, както удовлетворение от усилията по опазване на околната среда и сериозни икономии от разумното управление на ресурсите, така и успешно служи като маркетингово средство.

Зеленият ключ – полезен за гостите на хотелите, полезен за собствениците им, полезен за околната среда.Green Key