Българско движение "Син флаг"
Blue Flag
БЪЛГАРСКО
ДВИЖЕНИЕ
“СИН ФЛАГ”


Новини
Световни награди "Син флаг" за 2019 година

(20-05-2019)

Българско Движение “Син флаг” съобщава, че Международното жури на Програма „Син флаг” на своето годишно заседание за Северното полукълбо в Копенхаген, Дания взе решение да награди най-добрите плажове и яхтени пристанища за 2019 година в световен мащаб, като сред отличените достойно се нареждат и българските:


- Марина "Диневи"

- Плаж Оазис

- Плаж Дюни

- Плаж Созопол Харманите

- Плаж Поморие Изток

- Плаж Несебър Юг

- Плаж Слънчев бряг Юг

- Плаж Слънчев бряг Централен

- Плаж Слънчев бряг Север

- Плаж Свети Влас Нов

- Плаж Елените

- Плаж Слънчев ден

- Плаж Златни пясъци

- Плаж Албена

- Плаж Бялата Лагуна


Радостен е фактът, че в семейството на най-добре управляваните по критериите на Програма „Син флаг“ български плажове се завръща плажът на Златни пясъци след няколкогодишно отсъствие.
Българско Движение „Син флаг” поздравява всички отличени за успешното представяне и заслужената награда, за отговорността им, както към Програмата „Син флаг”, така и към обществото и околната среда, чиито интереси тя защитава. Приветства ги за амбицията, ентусиазма, отличната работа и отдадеността на идеята на Синия флаг, с които са пример за останалите концесионери и собственици на яхтени пристанища.
Българско Движение „Син флаг” призовава и всички други концесионери, които имат самочувствие, че се справят успешно с управлението на плажовете си, да се включат в Програмата и да тестват нивото си.
Движението е изпратило официална покана и апликационна форма да се включат в Програма „Син флаг“ и на други яхтени пристанища по българското черноморие, но към момента единствената сертифицирана и наградена марина е „Марина Диневи“ в Свети Влас.
През последните години Програмата „Син флаг“ сертифицира и туристически плавателни съдове за екологосъобразно управление и ги удостоява с наградата. Българско Движение „Син флаг“ се надява на интерес от български оператори на такива съдове и очаква кандидатурите им, за да бъдат проверени и отличени, ако отговарят на критериите.
Всички хора по света, които желаят да посещават и да почиват на най-чистите, най-сигурните и най-добре менажираните плажове и марини, ги откриват на сайта на Програмата www.blueflag.global, където Българско Движение „Син флаг“ е публикувало данни за българските носители на Син флаг, като ги рекламира с информация, снимки и карта. Този сайт се е утвърдил като надеждна отправна точка за голяма част от туристите, когато желаят да изберат отлично място за своя отдих, защото Програмата „Син флаг” стимулира устойчивото развитие на плажовете и яхтените пристанища чрез изпълнението на строгите й критерии. Големите тур-оператори обикновено поставят условие избраните от тях дестинации за продажба да бъдат отличени със Син флаг.
Международното жури поздравява Българско Движение „Син флаг“ и Националния координатор на Програма „Син флаг“ за отличната организация на процедурата по кандидатстване, за качеството на подадената информация и документация, които са от съществено значение за правилната оценка на българските плажове и марини на международно ниво.
Световната координация на Програма „Син флаг“ в Дания отчита със задоволство и често дава за пример, че на плажовете и марината със Син флаг в България се използват стандартизирани информационни табла съобразно изискванията на Програмата.
Националните и международните контролни посещения на отличените плажове и марината са важна част от работата по поддържането на стандарта на еко-етикета „Син флаг“ и през 2019 година проверките – оповестени и неоповестени ще продължат, което изисква от концесиионерите ежедневен стремеж за отлично управление. Неизпълнението на критериите на Синия флаг води до отнемане на наградата и обезсмисляне на вложените усилия и средства до момента.
Международното жури оценя работата на българската координация по задълбоченото докладване на резултатите от проверките и своевременното отстраняване на направените препоръки, които са предпоставка за повишаване на качеството на предлаганите услуги.
През 2019 на стриктен контрол бяха подложени правилата за поведение и противопожарните мерки в яхтените пристанища и единствената удостоена с наградата Син флаг в България марина „Диневи“ с успех покри изискванията.
Относно плажовете на щателен анализ подлежаха резултатите от изследванията на водите за къпане и наличието на екологична информация и образователни дейности, които са съществена част от философията на Програма „Син флаг“. Българските кандидати за наградата заслужено отговориха на критериите.
Хубаво е, че най-успешните и най-амбициозните концесионери и собственици на марини оценят престижа на наградата „Син флаг“ и положителния резултат, който носи при преобразяването на българските плажове и яхтени пристанища и при рекламирането на страната ни като туристическа дестинация.
Безспорен е ефектът от Програмата „Син флаг” и качествената промяна, която тя налага. Съществува пряка зависимост между степента на развитие на туризма и интереса към един район или една държава и броя на присъдените Сини флагове. Пример за това са първенците в класацията – Испания, Гърция, Франция, Турция, Италия, Португалия, които имат най-много флагове и се радват на завидна посещаемост.
Всички курорти в нашите туристически конкуренти се борят за екоприза Син флаг и гордо се рекламират с него. Във всички страни-членки на Фондацията за екологично образование, освен че Програмата „Син флаг“ се ползва със сериозната национална и общинска подкрепа, както и с тази на бизнеса, участието в нея представлява въпрос на престиж и съревнование между курортите, общините и регионите, кой предлага екологосъобразно управлявани плажове, марини, плавателни съдове и туристически услуги с най-висок стандарт, отчитан по броя на присъдените световни награди Син флаг. В тази връзка България отново е извън тенденциите и класациите.
В Българско Движение „Син флаг” разчитат отговорните институции, ангажирани с развитието на туризма в България, най-накрая да оценят престижа на световната награда „Син флаг“ и ефекта, който носи, както това се случва във всички развити туристически държави и да стимулират утвърждаването на този световен стандарт у нас, което неизбежно ще повлияе ползотворно на развитието и конкурентноспособността на българския туризъм.News Logo