Българско движение "Син флаг"
Blue Flag
БЪЛГАРСКО
ДВИЖЕНИЕ
“СИН ФЛАГ”


ГЛОБАЛЕН ГОРСКИ ФОНД
на Фондацията за екологично образование /FEE/ за компенсиране на CO2
Промяната на климата се влияе от повечето видове транспорт /самолети, автомобили, кораби и др./ За да се предпазва климата най-добре е разбира се да намалим влиянието върху него като пътуваме по-малко или като по-внимателно избираме превозното средство. Това обаче не съвсем лесно в глобализирания ни свят.

Тъй като Фондацията за екологично образование /FEE/ е организация, която популяризира устойчивото развитие, ние решихме да създадем Горския фонд за компенсиране на емисиите CO2 от всички пътувания.
При изчислено разстояние и по специална формула се изчислява стойността за компенсиране на CO2.
Горският фонд на FEE за компенсиране на CO2, управляван от Международната координация на Програма „Учим за гората”/LEAF/, подпомага дейности за екологично образование със суми до 500 Евро.
Училищата, участващи в програмите за екологично образование на Фондацията за екологично образование /”Учим за гората”, „Екоучилища” и „Млади репортери за околната среда”/, могат да кандидатстват за финансиране от фонда на залесителните си мероприятия чрез националния координатор на „Учим за гората”. Залесяването трябва да бъде съпроводено от екологично-образователни дейности.

ВИЕ СЪЩО МОЖЕ ДА УЧАСТВАТЕ!

Следва да попълните на английски език формуляра за кандидатстване към Глобалния горски фонд, по който може да бъдете финансирани с до 500 евро, като подробно опишете идеята си за проекта и екологичните дейности, които го съпътстват. Фондът финансира основно залесителни мероприятия.
Текстът на този етап трябва да бъде до 1 страница, като само щрихира идеята Ви.
Освен това трябва да попълните основни данни за учебното заведение и банковите данни за евентуалния превод на средствата.
Моля да ни изпратите формуляра, за да го прегледаме в Българско Движение "Син флаг" и при одобрение да го изпратим на Международната координация на Програма "Учим за гората", откъдето трябва да получим потвърждение, че проектът Ви ще бъде финансиран.

Моля да опишете за какво планирате да използвате средствата, като основният процент следва да бъде за закупуване и засаждане на местни дървета /нетипични за нашата природа не се финансират/. Допуска се част от средствата да бъдат платени за съпътстващите екологични образователни дейности, които провеждате по време на залесяването. Идеята е след осъществяването на проекта децата да са осъзнали ползата от залесяването и ползата от дърветата.
След евентуалното осъществяване на проекта следва да изготвите доклад /базиран на първоначалния формуляр/, с който да отчетете изпълненото. Докладът трябва да бъде придружен със снимки на залесителните мероприятия и/или видео и екологичните дейности и актуални отчетни документи за закупените дървета с посочен брой в тях - само при това условие ще Ви бъдат възстановени средствата.
Координацията на Програма "Учим за гората" и Фондът държат да декларирате колко дървета ще засадите. Броят е важен, защото те водят статистика и държат парите им да отидат по предназначение.

Апликационна форма
Програма „Екоучилища“ E-mail: petya_j@yahoo.com
Програми „Син флаг“, Учим за гората“ и „Зелен ключ“
E-mail: skgbg2000@yahoo.com

Българско Движение „Син флаг“
гр. Поморие 8200
ул. "Васил Левски" 1А
E-mail: bulblueflag@yahoo.com

Учим за гората

Learning Forests Logo
Учим за гората
Учим за гората
Учим за гората
Учим за гората
Учим за гората