Българско движение "Син флаг"
Blue Flag
БЪЛГАРСКО
ДВИЖЕНИЕ
“СИН ФЛАГ”


Световен ден на Екоучилища


Eco Schools Eco Schools
            www.ecoschools.global/global-action-days/register/
            СПОДЕЛЕТЕ с целия свят на Global Action Days Facebook page
            през седмиците 1-8 и 9-15 ноември 2015.

            Темата за тази година е Промени в климата.
            Информация как да се присъедините към кампанията.
            можете да намерите на:
            www.ecoschools.global/global-action-days
            #globalactiondays #FEE #EcoSchools
Eco Schools
             Global Action Days Facebook page
Дни-на-Екоучилища.docx
Eco Schools Logo

Екоучилища