Българско движение "Син флаг"
Blue Flag
БЪЛГАРСКО
ДВИЖЕНИЕ
“СИН ФЛАГ”


Екоучилища


ПРОЕКТИ

„ДА НАМАЛИМ ОТПАДЪЦИТЕ“ Eco-Schools - Wrigley Company Foundation ‘Litter less’ Campaign

Кампанията е насочена към намаляване на отпадъците и замърсяването.

Кампанията „Да намалим отпадъците“ се осъществява в 25 страни, включително България, и има за цел да ангажира и образова децата и младите хора относно въпросите за отпадъците и насърчава дългосрочната промяна в поведението им.

Ученици, на възраст 5-18 години, управляват отпадъците чрез кампанията на програма Екоучилища. Действията им са насочени към намаляване на отпадъците, например извършване на дейности като почистване, носене и използване на храна в училище с малко или без опаковки, разделно събиране на отпадъците или създаване на арт продукти от отпадъчни на кампанията.

Петнадесет училища в България получиха начално финансиране, за да се подпомогнат дейностите по кампанията.


За повече информация: www.eco-schools.org
Програма „Екоучилища“ E-mail: petya_j@yahoo.com
Програми „Син флаг“, Учим за гората“ и „Зелен ключ“
E-mail: skgbg2000@yahoo.com

Българско Движение „Син флаг“
гр. Поморие 8200
ул. "Васил Левски" 1А
E-mail: bulblueflag@yahoo.comEco Schools Logo
Екоучилища
Екоучилища
Екоучилища
Екоучилища
Екоучилища
Екоучилища
Екоучилища

Екоучилища