Българско движение "Син флаг"
Blue Flag
БЪЛГАРСКО
ДВИЖЕНИЕ
“СИН ФЛАГ”


Екоучилища


МЕЖДУНАРОДНА МРЕЖА

Програма Екоучилища се развива в 54 страни в света. Международната координация на програмата е в Дания.

Програма “Еко училища” се стреми да стимулира съзнанието и отговорността на децата за околната среда чрез занимания в клас и извънкласна работа. Награда “Зелен флаг” се връчва на училищата, които докажат изпълнениeто на специфични еко-правила и ефикасно управление на училищните ресурси: вода, енергия и отпадъци.

За повече информация: www.eco-schools.org
Програма „Екоучилища“ E-mail: petya_j@yahoo.com
Програми „Син флаг“, Учим за гората“ и „Зелен ключ“
E-mail: skgbg2000@yahoo.com

Българско Движение „Син флаг“
гр. Поморие 8200
ул. "Васил Левски" 1А
E-mail: bulblueflag@yahoo.comEco Schools Logo

Екоучилища