Българско движение "Син флаг"
Blue Flag
БЪЛГАРСКО
ДВИЖЕНИЕ
“СИН ФЛАГ”


Екоучилища


МРЕЖА ОТ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ

В България 108 училища и детски градини работят по програма „Екоучилища“. Носители на „Зелен флаг“ са 62 учебни заведения.

Списък с мрежата от учебни заведения
Програма „Екоучилища“ E-mail: petya_j@yahoo.com
Програми „Син флаг“, Учим за гората“ и „Зелен ключ“
E-mail: skgbg2000@yahoo.com

Българско Движение „Син флаг“
гр. Поморие 8200
ул. "Васил Левски" 1А
E-mail: bulblueflag@yahoo.comEco Schools Logo

Екоучилища
Екоучилища
Екоучилища
Екоучилища
Екоучилища
Екоучилища
Екоучилища
Екоучилища