ТАКСИ

За участие в Програма „Зелен ключ“ и сертифициране по Програмата за удостояване с престижната световна награда Зелен ключ е необходимо да бъдат заплатени на Българско Движение „Син флаг”:
  ✓Задължителна ежегодна такса, която се определя от Управителния съвет на Българско Движение "Син флаг" по правилата, посочени в приложената таблица. Тази такса се заплаща всяка година за подновяване на сертификата и наградата, независимо дали се провежда одит на място или не.
   ✓ Задължителна такса за одит /през година 1, 2, 5, 8 и т.н./, когато задължително се провеждат одити на място. Ако обект желае одит извън тези години – той също се заплаща;
   ✓ Осигуряване на нощувка, в случай на необходимост;
   ✓ Пътните разходи до и от обекта при посещения на място за одит или консултация.

За всички заплатени такси Българско Движение „Син флаг” издава фактура.


ОНЛАЙН КАЛКУЛАТОР ТАКСИ ЗА ЗЕЛЕН КЛЮЧИЗЧИСЛЕТЕ ВАШИТЕ ТАКСИ ЗА ЗЕЛЕН КЛЮЧ