ОТГОВОРНОСТ

Туристическите обекти получават Зелен ключ, когато докажат пред Фондацията за екологично образование и Българско Движение „Син флаг“ като неин представител за България, че спазват строгите критерии на Програма „Зелен ключ“. Изпълнението на критериите се проверява от одитор на място и впоследствие от Национално жури или независим одитор, като трета страна.

По време на периода, в който наградата Зелен ключ е валидна, туристическите обекти поемат пълната отговорност да осигуряват в дейността си съответствие с критериите на Зеления ключ. Фондацията за екологично образование и Българско Движение „Син флаг“ като неин представител за България извършват проверки за изпълнението на изискванията на Програмата към момента на първоначално кандидатстване, при годишно повторно кандидатстване, както и при контролни посещения.

Нито Фондацията за екологично образование, нито Българско Движение „Син флаг“ като неин представител за България, нито някой от техните служители, членове или членове на журито им поемат каквато и да е отговорност към трети лица в случай на несъответствие с критериите на Зеления ключ или други въпроси, свързани с туристически обект – кандидат за или отличен с наградата Зелен ключ.

Фондацията за екологично образование и Българско Движение „Син флаг“ са изключени от отговорност по всички въпроси и претенции в най-пълната степен, разрешена от закона.ОТГОВОРНОСТ